Podarilo sa nám uspieť vo výzve nadácie VSE

03.02.2023

V polovici októbra 2022 nadácia spoločnosti VSE vyhlásila svoj prvý grantový program s názvom “Podpora malých inovácii”. Tento grant od nadácie spoločnosti VSE chcel podporiť vznik malých inovácií a dať vyniknúť novým myšlienkam, novým technológiám. Tieto inovácie tak prispievajú k zlepšeniu života obyvateľov a komunít východného Slovenska. V tomto grante nadácia prerozdelila viac ako 117 250,00 eur a podporila tak 19 zaujímavých projektov. Naše občianske združenie sa spoločne so Správou Mestskej Zelene v Košiciach (ďalej len “SMsZ”) prihlasilo do tejto výzvy v rámci projektu Košické fontány 2.0. Týmto projektom sme chceli reagovať na súčasnú klimatickú a energetickú krízu. V správe SMsZ sa nachádza viac ako 16-násť funkčných fontán, ktoré si vyžiadajú nákladnú prevádzku a údržbu. V rámci projektu bude pilotne osadený nový smart systém riadenia s názvom “Flow Control”. Novým systémom budú disponovať zatiaľ 3 fontány, ktoré sú v správe SMsZ. “Takto dokážeme vdýchnuť nový život aj starším zariadeniam za minimálne náklady,” dodal Erik Kuzma, predseda o.z.

Ilustračné foto, zdroj: tvkosice.sk.

“Fontány sú často energeticky náročné a vyžadujú na svoju prevádzku značné množstvo vody. Táto voda je získavaná zo studne, verejného vodovodu alebo je dovážaná pomocou cisterien. Môže tak nastať situácia, že fontáne dôjde voda a prestáva tak fungovať. Väčšina fontán je riadená pomocou špeciálnych hodín, ktoré túto fontánu dokážu zapnúť a vypnúť v určenom čase. V princípe je takéto riešenie úplne bežné, no existujú prípady, kedy je potrebné fontánu vypnúť, či už kvôli zlému počasiu, alebo z technických dôvodov,” vysvetlil Richard Šofranko, zakladajúci člen o.z.

Ukážka systému Flow Control, ktorý je nasadený na plávajúcej fontáne.

“Vypnutie a zapnutie fontány nebude jedinou funkciou nového systému,” ozrejmil Erik Kuzma, predseda o.z. Nový systém bude prenášať všetky zvolené údaje priamo do cloudu, vďaka čomu bude jej správca okamžite vedieť, čo potrebuje. “Uvedieme príklad, ktorý spomínal kolega Richard. Nastane situácia, že vo fontáne dôjde voda, teda hladina klesne pod kritickú úroveň prevádzky. V tej chvíli sa fontána z bezpečnostných dôvodov vypne, aby nedošlo k tzv. chodu na sucho. Často sa stáva, že fontána nefunguje niekoľko hodín, alebo sa problém zistí pri rutinnej kontrole nasledujúci, resp. pracovný deň. No prostredníctvom nového systému bude prevádzkovateľ upozornený vopred na nedostatočnú úroveň vody, vďaka čomu bude môcť dokonca naplánovať doplnenie vody do fontány,” uviedol Erik Kuzma, predseda o.z.

Ilustračné foto, zdroj: kosice.korzar.sme.sk

“Fontány majú veľa pozitívnych vplyvov na ich okolie, od zvlhčovania vzduchu vo svojom okolí počas horúcich dní, až po vizuálny zážitok počas večerných hodín. Často sa ale stáva, že nastane banálna porucha a fontána neplní svoju základnú úlohu. No vďaka inováciám bude možné reagovať v reálnom čase na poruchy či riadenie na diaľku. Tieto inovácie prinesú nielen úspory na energiách, ale aj skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti prevádzky fontán, uviedol Samuel Schnelly, zakladajúci člen o.z.

Všetky fontány budú vybavené novým meracím systémom spotreby elektrickej energie, a tak správca dokáže vzdialene sledovať spotrebu elektrickej energie, čo uľahčí evidenciu spotrebovanej elektrickej energie. Celkovú úsporu elektrickej energie počas prevádzky odhadujeme približne na 25% - 35%. Táto informácia vychádza z počtu daždivých dní počas roku 2022 v období Máj - September, viď. na grafe. “Hodín a dní, kedy fontány nemusia byť v prevádzke je oveľa viac. Primárne ide o dni, kedy prší, je chladno, či veľmi fúka a prevádzka fontán je teda zbytočná, lebo neplnia svoju funkciu. Vďaka diaľkovému riadeniu tak poverený pracovníci Správy Mestskej Zelene v Košiciach budú vedieť jednotlivé fontány vypnúť a ušetriť tak nemalé peniaze, dodal Samuel Schnelly, zakladajúci člen o.z.

Graf daždivých dní v roku 2022 na území SR.

“Po osadení nového systému sa bude sledovať spotreba elektrickej energie, spotreba vody, osadí sa aj meteostanica a upraví sa elektroinštalácia. Po vzore Plávajúcej fontány tak mesto Košice dostane ďalšie 3 diaľkovo riadené fontány. Investícia na ich prevádzku už prvom roku ušetrí ⅓ prevádzkových nákladov. Návratnosť sa pohybuje na úrovni jednej fontánovej sezóny, teda približne 5 mesiacov. Do budúcnosti predpokladáme viac dní, kedy bude dochádzať k častým výkyvom počasia. Preto je dobré tento systém implementovať a šetriť nielen finančné prostriedky, ale aj zdroje,” dodal Erik Kuzma, predseda o.z.
V Košiciach 03.02.2023, Erik Kuzma, predseda o.z.