Sledujte živý prenos zo vtáčej búdky v Mestskom Parku v Košiciach.

Projekt vtáčej búdky je výsledkom iniciatívy Správy Mestskej Zelene v Košiciach a občianského združenia Make Košice Digital.

00 °C
Teplota vo vtáčej búdke
00 %
Vlkosť vo vtáčej búdke
00.00 00:00
Posledná aktivita

Aktuálny čas v búdke
Poháňané (Powered By)
Informácia: V prípade, že sa Vám živý prenos nespustí automaticky tak kliknite na tlačidlo "prehrať" v strede prehrávača.
Informácia: Senzory sú v testovacej prevádzke. V prípade poruchy nás prosím kontaktuje na: oz@makekosice.digital ďakujeme.

Všetky namerané dáta sú dostupné na https://github.com/makekosice-digital/vtacia-budka-mestsky-park.

O projekte: Smart vtáčia búdka

Úspešný grantový projekt vznikol vďaka spolupráci

Grantová výzva zverejnená Nadáciou Východoslovenskej energetiky (Nadácia VSE) spojila Správu mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), Technickú univerzitu v Košiciach (TUKE) prostredníctvom Univerzitného vedeckého parku Technicom (UVP Technicom) a občianske združenie Novozem v snahe ponúknuť zaujímavú inováciu spojenú s podporou rozvoja biodiverzity. Výsledkom spolupráce je projekt s názvom Pomôžme našim okrídleným susedom, ktorý získal nenávratnú podporu vo výške takmer 5000 eur a bola dofinancovaná zo zdrojov SMsZ sumou takmer 1000 eur. V rámci projektových aktivít sa v meste rozmiestnilo 75 búdok pre vtáčie druhy hniezdiace v dutinách, 30 búdok pre netopiere, skonštruovala sa smart búdka s kamerou a senzormi, osem škôl navštívili ornitológia, ktorí v s spolupráci so žiakmi zhotovili a vyvesili vtáčie búdky v areáloch škôl. S odborníkmi v oblasti ornitológie a chiropterológie sme organizovali tri podujatia pre širokú verejnosť aj vzdelávacie aktivity pre našich zamestnancov. Zaujímavosťou je, že búdky sa na stromy upevňovali neinváznym spôsobom bez poškodenia stromov, a to pomocou popruhov.