Sledujte živý prenos zo vtáčej búdky v Mestskom Parku v Košiciach.

Projekt vtáčej búdky je výsledkom iniciatívy Správy Mestskej Zelene v Košiciach a občianského združenia Make Košice Digital.

00 °C
Teplota vo vtáčej búdke
00 %
Vlkosť vo vtáčej búdke
00.00 00:00
Posledná aktivita

Aktuálny čas v búdke

Všetky namerané dáta sú dostupné na https://github.com/makekosice-digital/vtacia-budka-mestsky-park.