Erik Kuzma

Predseda, Zakladajúci člen
Projektový manažér

Email: kuzma@makekosice.digital
Tel.číslo: +421 909 106 530

O mne

Žiadne ďalšie informácie.
Projekty občianskeho združenia na, ktorých som sa podieľal: