Marek Šoltís

Člen
Dramaturg a obsluha letného kina na plávajúcej fontáne,

Email: soltis@makekosice.digital

O mne

Žiadne ďalšie informácie.
Projekty občianskeho združenia na, ktorých som sa podieľal: