Prinášajme inovácie do Košíc spoločne!

Sme kolektív mladých ľudí so snahou robiť veci inak. Veríme, že skrz projekty, ktoré budú slúžiť ľuďom a rozvoju miest, sa vieme podieľať na skvalitnení verejných priestorov, životného prostredia, podpory kultúry aj umenia.

Podporujeme a tvoríme moderné softwarové a hardwarové projekty pre digitalizáciu samosprávy a zjednodušenie prístupov obyvateľom.
Pomocou našich podporovateľov, partnerov a dobrovoľníkom tvoríme modernú a kvalitnú kultúru, či umenie v prospech obyvateľov.
Snažíme sa rozvíjať naše aktivity aj v sfére udržateľnosti a ochrany životného prostredia.

Novinky

Realizované projekty